วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กันไฟย้อนกลับ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor)


กันไฟย้อนกลับ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) 

เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่งที่ใช้ในงานเชื่อม งานตัด งานเผา งานหลอมที่ช่างควรจะมีติดชุดเชื่อมชุดตัดไว้เพื่อป้องกันและลดการเกิดเหตุอันตรายไม่คาดคิดได้

ในชุดเชื่อมชุดตัดแก๊สควรจะมีอย่างน้อยจุดที่สำคัญที่สุด คือ กันไฟย้อนฝั่งด้ามลม(3) กันไฟย้อนฝั่งด้ามแก๊ส(4) ติดที่สองจุดนี้เมื่อเกิดเหตุไฟย้อนกลับหินรูพรุนด้านในอุปกรณ์จะช่วยซับประกายไฟลดอัตราความเสี่ยงสายยางแตก เกจ์ลม เกจ์แก๊สแตกตามลำดับ แต่ถ้าติด 4 จุดจะช่วยให้ปลอดภัยได้มากที่สุด
กันไฟย้อนกลับ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) กันไฟย้อนลมแก๊ส จุดใส่กันไฟย้อนกลับ ตำแหน่งใส่กันไฟย้อน

สอบถามเพิ่มเติม
เจริญนครเวลดิ้ง
02-431-2211