วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รถเข็นชุดเชื่อม รถเข็นชุดตัด รถเข็นชุดหัวเผา รถเข็นท่อ รถเข็นท่อแก๊สอุตสาหกรรม รถเข็นถังแก๊สเรียงจากซ้าย 1.ชุดเชื่อมสนาม ออกซิเจน และ แก๊สโพรเพน (LPG)  2.ชุดเชื่อมสนาม ออกซิเจนและอะเซทิลีน
3.ชุดเชื่อม-ตัด ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน 4.ชุดเชื่อม-ตัด ออกซิเจนและแก๊สโพรเพน (LPG)


รถเข็นคู่ รถเข็นชุดเชื่อม รถเข็นชุดตัด รถเข็นชุดหัวเผา รถเข็นออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนขนาด 6 คิว

รถเข็นชุดเชื่อม รถเข็นชุดตัด รถเข็นชุดหัวเผา ขนาด 6 คิว
สามารถวางท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิวและท่อแก๊สอะเซทิลีน ขนาด 6 คิว
หรือสามารถวางท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิวและท่อแก๊สโพรเพน (LPG) ขนาดถังใหญ่ได้

ด้านหลังมีที่คล้องเก็บสายลมคู่ มีสายโซ่สำหรับรัดท่อออกซิเจนและท่อแก๊ส LPGหรืออะเซทิลีน
รถเข็นแข็งแรงคงทน ใช้กรรมวิธีอบพ่นสีทำให้ไม่หลุดร่อนง่าย
รถเข็นของร้านเราเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้คนเพียง 1 คนก็สามารถคนย้ายได้ ลูกค้าโรงงานต่างๆนิยมใช้กันมาก
รถเข็นมีสมดุลที่ดีไม่มีล้มอย่างแน่นอน ล้อด้านหลังหมุนได้ 360 องศา
เหมาะกับงานเชื่อม ตัด เผาภายในอาคารหรือนอกอาคาร
เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งานชุดเชื่อมชุดตัดชุดเผา ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น 

รถเข็นชุดเชื่อมสนาม รถเข็นชุดตัดสนาม
รถเข็นชุดเชื่อมสนาม รถเข็นชุดตัดสนาม รถเข็นชุดหัวเผาสนาม ขนาด 1.5 คิว
สามารถวางท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิวและท่อแก๊สโพรเพน (LPG) ขนาดถังปิคนิคได้
ด้านหลังมีที่คล้องเก็บสายลมคู่
รถเข็นแข็งแรงคงทน ใช้กรรมวิธีอบพ่นสีทำให้ไม่หลุดร่อนง่าย
รถเข็นของร้านเราเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้คนเพียง 1 คนก็สามารถคนย้ายได้ ลูกค้าที่ใช้กับงานนอกสถานที่นิยมใช้กันมาก
รถเข็นมีสมดุลที่ดีไม่มีล้มอย่างแน่นอน
เหมาะกับงานเชื่อม ตัด เผาภายนอกอาคารหรือนอกสถานที่เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งานชุดเชื่อมชุดตัดชุดเผา ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น 
รถเข็นชุดเชื่อมสนาม รถเข็นชุดตัดสนาม รถเข็นออกซิเจนและอะเซทิลีน
รถเข็นชุดเชื่อมสนาม รถเข็นชุดตัดสนาม รถเข็นชุดหัวเผาสนาม ขนาด 1.5 คิว
สามารถวางท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิวและท่อแก๊สอะเซทิลีน ขนาด 1.5 คิวได้
ด้านหลังมีที่คล้องเก็บสายลมคู่
รถเข็นแข็งแรงคงทน ใช้กรรมวิธีอบพ่นสีทำให้ไม่หลุดร่อนง่าย
รถเข็นของร้านเราเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้คนเพียง 1 คนก็สามารถคนย้ายได้ ลูกค้าที่ใช้กับงานนอกสถานที่นิยมใช้กันมาก
รถเข็นมีสมดุลที่ดีไม่มีล้มอย่างแน่นอน
เหมาะกับงานเชื่อม ตัด เผาภายนอกอาคารหรือนอกสถานที่เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งานชุดเชื่อมชุดตัดชุดเผา ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น 
รถเข็นท่อ ขนาด 6 คิว


รถเข็นท่อออกซิเจน รถเข็นท่อแก๊สอุตสาหกรรม รถเข็นถังแก๊ส รถเข็นท่อ

สามารถวางท่อออกซิเจน ท่อออกซิเจนการแพทย์ ท่ออ๊อกซิเย่น ท่ออาร์กอน ท่อไนโตรเจน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ท่อไนโตรเจน ท่ออะเซทิลีน ขนาด 6 คิว ได้

รถเข็นแข็งแรงคงทน ใช้กรรมวิธีอบพ่นสีทำให้ไม่หลุดร่อนง่าย ล้อด้านหลังหมุนได้ 360 องศา
รถเข็นของร้านเราเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้คนเพียง 1 คนก็สามารถคนย้ายได้ ลูกค้าที่ใช้ท่อออกซิเจนการ์แพทย์ โรงพยาบาล นิยมใช้กันมาก
รถเข็นมีสมดุลที่ดีไม่มีล้มอย่างแน่นอน

รถเข็นท่อขนาด 1.5 คิว และ 2 คิว

รถเข็นท่อออกซิเจน รถเข็นท่อแก๊สอุตสาหกรรม รถเข็นถังแก๊ส รถเข็นท่อ

สามารถวางท่อออกซิเจน ท่อออกซิเจนการแพทย์ ท่ออ๊อกซิเย่น ท่ออาร์กอน ท่อไนโตรเจน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ท่อไนโตรเจน ท่ออะเซทิลีน ขนาด 1.5 คิวและ 2 คิว ได้

รถเข็นแข็งแรงคงทน ใช้กรรมวิธีอบพ่นสีทำให้ไม่หลุดร่อนง่าย
รถเข็นของร้านเราเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้คนเพียง 1 คนก็สามารถคนย้ายได้ ลูกค้าที่ใช้ท่อออกซิเจนการ์แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ นิยมใช้กันมาก
รถเข็นมีสมดุลที่ดีไม่มีล้มอย่างแน่นอน


รถเข็นท่อ ขนาด 0.5 คิว

ตะแกรงแขวนท่อ ขนาด 0.5 คิว

***เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการใช้งาน ชุดเชื่อม ชุดตัด ชุดหัวเผา เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดการเกิดเหตุต่างๆที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้งาน ชุดเชื่อม ชุดตัด ชุดหัวเผาได้เป็นอย่างดีค่ะ 
***ทางร้านได้รับความไว้วางใจจากโรงงานต่างๆมากมาย ที่กำลังขอการรับรอง ISO เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะ 

***ทางร้านรับจัดชุดเชื่อม ชุดตัด ชุดหัวเผา ตามเสป็คที่โรงงานต้องการด้วยนะคะ พร้อมเซฟตี้ ป้องกันอย่างดีค่ะ 
 

นอกจากนี้ทางร้านยังมี รถเข็นท่อแสตนเลส ตะแกรงแขวนท่อแสตนเลส  
ในรูปแบบและขนาดต่างๆด้วย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 02-431-2211, 02-420-5919, 086-880-2211 แฟกซ์ 02-420-5917
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากนะครับคุณพี่ผู้ชายกับคุณพี่ผู้หญิงที่รอผมไปที่ร้านวันนี้ขอบพระคุณครับ

    ตอบลบ