วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาร์กอน กับเรื่องที่ควรรู้ก่อนการใช้งาน

อาร์กอน

คุณสมบัติ
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ มีคุณสมบัติในการแทนที่ออกซิเจน อุณหภูมิในสภาวะก๊าซเหลวประมาณ -186 องศาเซลเซียส เกิดหมอกเมื่อสัมผัสอากาศ (สภาวะก๊าซเหลว) อัตราการขยายตัวจากของเหลวเป็นก๊าซประมาณ 859 เท่า อากาศจะประกอบไปด้วยอาร์กอน 0.9 เปอร์เซ็น เป็นแก๊สเฉื่อย

ตัวอย่างการใช้งาน
- ใช้ในการเตรียมวัสดุหลายชนิดที่อุณหภูมิสูง การทำให้วัสดุเหล่านั้นบริสุทธิ์
- ใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการความถูกต้องสูง
- ใช้สำหรับอุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า การผลิตหลอดไส้ เพื่อให้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าและเกิดสีที่ต้องการ
- ใช้ในงานอุตสาหกรรมการเชื่อม ตัดโลหะลักษณะของท่ออาร์กอน สี และหัววาล์วที่ถูกต้อง
ท่ออาร์กอน ขนาด 1.5 คิว ใช้หัววาล์ว CGA 580 เหมาะสำหรับใช้กับงานนอกสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น