วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ราคาค่าส่งทางไปรษณีย์

ราคาค่าส่งทางไปรษณีย์ไทย

แบบพัสดุธรรมดา,พัสดุลงทะเบียนและ ems โดยประมาณ


พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)

น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
พัสดุธรรมดาในประเทศ(20 KG)
พิกัดน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 กก. 20 บ. กิโลต่อไปคิดกิโลละ 15 บาท
เกิน 1 กก. แต่ไม่เกิน 2 กก. 35 บ.
เกิน 2 กก. แต่ไม่เกิน 3 กก. 50 บ.
เกิน 3 กก. แต่ไม่เกิน 4 กก. 65 บ.
เกิน 4 กก. แต่ไม่เกิน 5 กก. 80 บ.
เกิน 5 กก. แต่ไม่เกิน 6 กก. 95 บ.
เกิน 6 กก. แต่ไม่เกิน 7 กก. 110 บ.
เกิน 7 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก. 125 บ.
เกิน 8 กก. แต่ไม่เกิน 9 กก. 140 บ.
เกิน 9 กก. แต่ไม่เกิน 10 กก. 155 บ.
เกิน 10 กก. แต่ไม่เกิน 11 กก. 170 บ.
เกิน 11 กก. แต่ไม่เกิน 12 กก. 185 บ.
เกิน 12 กก. แต่ไม่เกิน 13 กก. 200 บ.
เกิน 13 กก. แต่ไม่เกิน 14 กก. 215 บ.
เกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 15 กก. 230 บ.
เกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก. 245 บ.
เกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก. 260 บ.
เกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก. 275 บ.
เกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก. 290 บ.
เกิน 19 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก. 305 บ.


พัสดุลงทะเบียนในประเทศ

น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 200 กรัม 22.00
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 28.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 38.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 58.00


ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 20 กรัม 32.00
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 37.00
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 42.00
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 67.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 82.00
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 97.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 122.00
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 137.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม 157.00
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 177.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม 197.00
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 217.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 242.00
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 267.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม 292.00
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 317.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 342.00
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 367.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม 397.00
เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 427.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม 457.00