วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุดเชื่อม-ตัด-เผา แก๊สอะเซทีลีน ชุดเชื่อมเหล็ก ชุดตัดเหล็ก ชุดเชื่อมแก๊สเอซี ชุดตัดแก๊สเอซี


ชุดเชื่อม-ตัด-เผา แก๊สอะเซทีลีน ชุดเชื่อมเหล็ก ชุดตัดเหล็ก ชุดเชื่อมแก๊สเอซี ชุดตัดแก๊สเอซี

ชุดเชื่อมเหล็ก ชุดเชื่อมตัดเผาแก๊สอะเซทีลีน ชุดเชื่อมตัดเอซี ชุดเชื่อมสนามพร้อมใช้
ชุดเชื่อม-ตัด-เผา แก๊สเอซี, ชุดเชื่อมเหล็ก, ชุดเชื่อมแก๊ส, ชุดตัดแก๊สเอซี, ชุดตัดเหล็ก, ปะผุรถยนต์, เชื่อมเหล็กด้วยแก๊ส


ชุดเชื่อม-ตัด-เผา แก๊สอะเซทีลีน ขนาด 6 คิว พร้อมใช้
ประกอบไปด้วย

ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมเนื้อออกซิเจน
ท่ออะเซทีลีน ขนาด 6 คิว พร้อมเนื้ออะเซทีลีน
รถเข็นท่อ ขนาด 6 คิว คู่
ชุดเชื่อมตัดเผา พร้อมอุปกรณ์
เกจ์ลม
เกจ์แก๊ส
กันไฟย้อน ฝั่งด้าม ลม
กันไฟย้อน ฝั่งด้าม แก๊ส
กันไฟย้อน ฝั่งเกจ์ ลม
กันไฟย้อน ฝั่งเกจ์ แก๊ส
สายคู่ ลมแก๊ส ยาว 10 เมตร
ข้อรัด 4 อัน


ชุดนี้สามารถใช้งาน เชื่อมเหล็ก ปะผุรถยนต์ได้ ตัดเหล็ก ได้ดี
เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้ชุดเชื่อมตัด รถเข็น 4 ล้อมีโซ่คล้องท่อทั้งสองฝั่ง ด้านหลังมีที่คล้องสายลมแก๊ส เคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกและปลอดภัยสูง
เวลาเปลี่ยนย้ายท่อลม,ท่อเอซี ทำได้ง่ายมากแค่กลิ้งเปลี่ยนท่อไม่ต้องยกให้ลำบาก


#ชุดเชื่อมแก๊สอะเซทีลีน
#ชุดตัดแก๊สอะเซทีลีน
#เชื่อมเหล็กด้วยแก๊ส
#งานเชื่้อมเหล็ก

สอบถามเพิ่มเติม

เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211, 02-420-5919 แฟกซ์ 02-420-5917