วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจี, ชุดเชื่อมแก๊สเอซี(อะเซทีลีน) ยี่ห้อ IOxygen


ชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจี, ชุดเชื่อมแก๊สเอซี(อะเซทีลีน) ยี่ห้อ IOxygen

ชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจี, ชุดเชื่อมพร้อมนมหนู ยี่ห้อ IOxygen

ชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจี แบบแผง ยี่ห้อ IOxygen มาพร้อมกับนมหนู 5 อัน,ชุดสวมสาย 2 ฝั่ง
สินค้าคุณภาพ งานไต้หวัน
ใช้สำหรับชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจี
สามารถใช้งานเชื่อมทองเหลือง ทองแดง เงิน อลูมิเนียม


ชุดเชื่อม, ชุดเชื่อมแก๊สเอซี, ชุดเชื่อมแก๊สอะเซทีลีน, ชุดเชื่อมพร้อมนมหนู ยี่ห้อ IOxygen

ชุดเชื่อมแก๊สเอซี (อะเซทีลีน) ยี่ห้อ IOxygen มาพร้อมกับนมหนู 5 อัน,ชุดสวมสาย 2 ฝั่ง
สินค้าคุณภาพ งานไต้หวัน

ใช้สำหรับชุดเชื่อมแก๊สเอซี
จุดเด่นสามารถใช้งานเชื่อมเหล็ก ปะผุรถยนต์ 
งานเชื่อมอื่นๆสามารถเชื่อมเงิน ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211,02-420-5917 แฟกซ์ 02-420-5917