วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

IOxygen - เกจ์ไนโตรเจน รุ่น #76-7M เกจ์ไนโตรเจน เกจ์แก๊สไนโตรเจน เกจ์ N2


IOxygen - เกจ์ไนโตรเจนรุ่น #76-7M เกจ์ไนโตรเจน เกจ์แก๊สไนโตรเจน เกจ์ N2 เกจ์ปรับแรงดันเกจ์ไนโตรเย่น เกจ์ปรับความดันไนโตรเจน เกจ์วัดความดันไนโตรเจน

แรงดันที่สามารถใช้งานได้โดยประมาณ
7 บาร์/100 ปอนด์
น้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อชุด
IOxygen - เกจ์ไนโตรเจน เกจ์ไนโตรเย่น เกจ์แก๊สไนโตรเย่น รุ่น #76-7M


MODEL : #76-7M

IOxygen - 76 Series Medium Duty Regulators
*Single stage construction
*Forged brass body for maximum strength
*Aluminum bonnet
*Neoprene diaphragms
*Sintered metal inlet filter to trap impurities
*No soldered joints, for easy maintenance
*Side entry
*Economy style
*Net Weight:1.2kg/each

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211, 02-420-5919 แฟกซ์ 02-420-5917