วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีใช้ท่อออกซิเจนอลูมิเนียม หัววาล์วยอร์ค เกจ์แห้ง


วิธีเปิดถังลม, วิธีใช้ท่ออลูมิเนียม, วิธีใช้ท่อออกซิเจน, วิธีใช้เกจ์แห้ง, วิธีใช้ท่อหัววาล์วยอร์ค, ท่ออลูมิเนียม, ท่อออกซิเจนอลูมิเนียม

สามารถกดที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็มได้

วิธีใช้ท่อออกซิเจนอลูมิเนียม แบบหัวยอร์ค
1. เปิดหัววาล์วยอร์ค (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) ปิดวาล์ว (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
2. มาตราวัดปริมาณออกซิเจนในถัง
3. วาล์วเปิดปิดเกจ์แห้ง แบ่งใช้ออกซิเจนตามจำนวนลิตร/นาทีที่ต้องการ
    ควรสอบถามแพทย์ว่าควรเปิดปริมาณเท่าไหร่ โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 2-5 ลิตร/นาที
4. ที่เสียบสายเสียบจมูก สายพ่นยา

*เมื่อหยุดใช้งาน ควรปิดวาล์วเกจ์และวาล์วถังอลูมิเนียมทุกครั้ง

เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211, 02-420-5919 แฟกซ์ 02-420-5917