วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ติดต่อเรา ทางด่วน

เปิดให้บริการตามปกติ

โทร. 02-431-2211,02-420-5919 แฟกซ์ 02-420-5917

มือถือ 086-880-2211

เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (Flashback Arrestors) หรือที่เราเรียกกันว่า "กันไฟย้อน" ที่ใช้ในงานเชื่อมและงานตัด


อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน  (Flashback Arrestors) หรือที่เราเรียกกันว่า "กันไฟย้อน" ที่ใช้ในงานเชื่อมและงานตัดมีหน้าตายังไงกันนะ?


กันไฟย้อน สำหรับเกจ์ปรับความดัน เกจ์ลม เกจ์แก๊สกันไฟย้อน สำหรับชุดเชื่อม ชุดตัด

กันไฟย้อนในตลาดบ้านเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น Sumo Morris เป็นต้น สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์แก๊ส ร้านขายอุปกรณ์อ๊อกซิเย่น ทั่วไป


ตำแหน่งที่ติดอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน  (Flashback Arrestors) ในชุดเชื่อม ชุดตัด มี 4 ตำแหน่ง
- ทางออกของเกจ์ออกซิเจน
- ทางออกของแก๊สเชื้อเพลิง LPG หรือ อะเซทิลีน
- ด้ามเชื่อม ด้ามตัดทางด้านที่ต่อกับสายออกซิเจน
- ด้ามเชื่อม ด้ามตัดทางด้านที่ต่อกับสายแก๊สเชื้อเพลิง

ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน
เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจาก Flashback ที่เกิดจากการเชื่อม การตัดโลหะด้วยแก๊ส ที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หลักในการทำงานคือ เมื่อเปลวไฟของไฟย้อนกลับไหลเข้าภายในตัวป้องกันไปย้อน เปลวไฟจะถูกดูดซับโดยชั้นกรองไฟที่ทำจากแสตนเลสที่มีรูพรุนเพื่อให้สามารถดูดซับเปลวไฟได้ดี ดังนั้นประกายไฟย้อนกลับจึงไม่สามารถผ่านเข้าไปในท่อก๊าซได้

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ มีโครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ประการ
1.Non-Return Value เป็นลิ้นควบคุมการไหลให้ไปในทิศทางเดียว
2.Flame Arrestor เป็นตัวดูดซับหรือดับไฟที่ย้อนกลับ
3.Thermal Cut-off Value เป็นตัวจับความร้อน โดยลิ้นจะปิดการไหลโดยทันที เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (Flashback Arrestors) ในชุดเชื่อม ชุดตัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันตรายต่อผู้ใช้และทรัพย์สิน


ด้วยความปรารถนาดี
เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211,02-420-5919 แฟกซ์ 02-420-5917

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

Flashback หรือ ปรากฏการณ์ ไฟย้อนกลับ คืออะไร? ทำไมถึงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนFlashback หรือ ปรากฏการณ์ ไฟย้อนกลับ คืออะไร?
อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน  (Flashback Arrestors) สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้ในงานเชื่อม งานตัดโลหะ


ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับงานเชื่อม/ตัดกันก่อน

1.การเชื่อมโดยใช้แก๊ส (Oxygen-Fuel gas welding)
หมายถึง การเชื่อมชิ้นงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากการสันดาปของแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas) เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อะเซทิลีน (C2H2) หรือไฮโดรเจน (H2) กับ ออกซิเจน (O2) ที่หัวเชื่อมแก๊ส (torch)

2.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment)
ประกอบด้วย
1.หัวเชื่อมแก๊ส (torch)
2.สายแก๊สเชื้อเพลิงและสายออกซิเจน (Hoses)
3.ถังแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas cylinder)
4.ถังออกซิเจน (Oxygen cylinder)
5.อุปกรณ์ปรับความดัน (Regulators)

3.อันตรายที่เกิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส
หัวเชื่อมแก๊ส (Torch) ถึงแม้จะได้รับการออกแบบให้ทรงประสิทธิภาพดีเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายของตัวมันเอง กล่าวคือ อาจเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ที่หัวเชื่อมแก๊ส การเกิดไฟลุกไหม้หรือระเบิดที่อุปกรณ์ขณะทำการเชื่อมแก๊ส เช่น การระเบิดที่ Torch หรือการระเบิดของสายแก๊สหรือสายออกซิเจน (Hoses) ที่ต่อระหว่าง Torch กับ Regulators หรือการระเบิดที่ Regulators และที่รุนแรงที่สุดคือ การระเบิดที่ถังออกซิเจนหรือถังแก๊สเชื้อเพลิง ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ทั้งสิน

4.การเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) คืออะไร
Flashback เป็นปรากฏการณ์ที่ไฟ (Flame) ย้อนกลับจาก Torch เข้าในสายแก๊สผ่าน Regulators ไปยังถังแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas Cylinder) ขณะเดียวกันออกซิเจนจะไหลตามเข้าไปโดยแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้ เพื่อให้เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (Sustain Combustion) หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ Flame ย้อนกลับจาก Torch เข้าไปในสายออกซิเจนผ่าน Regulator ไปยังถังออกซิเจน ขณะเดียวกัน Fuel Gas จะไหลตามเข้าไปด้วยแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้เพื่อให้เกิด Sustain Combustion
ความเร็วของไฟ (Flame Velocity) ขณะเกิด Flashback จะเร็วมาก Flame Velocity อาจสูงถึง 2 เท่าของความเร็วของเสียงประมาณ 2000 ฟุต/วินาที หรือ 1400 ไมล์/ชั่วโมง

5.บทเรียนแห่งความสูญเสียอันเนื่องมาจาก Flashback
ในประเทศไทยเคยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในโรงงานและสถานประกอบการ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดปรากฎการณ์ Flashback มาแล้วมากมายหลายครั้ง แต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการกิจการ ช่างเชื่อมคนงานและผู้ที่อยู่ข้างเคียงเป็นจำนวนมาก อาทิ กรณีการเกิดอุบัติเหตุถังแก๊สระเบิดในเรือนวคุณ 15 ที่อู่ต่อเรือหรินทรานสปอร์ต กรณีถังแก๊สระเบิดที่อู่ซ่อมรถยนต์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นต้น

ภาพเกจ์จากที่เกิดเหตุ

ภาพถังแก๊ส,ถังออกซิเจน ระเบิดในที่เกิดเหตุ6.สาเหตุที่ทำให้เกิด Flashback
สาเหตุที่ทำให้เกิด Flashback เกิดได้หลายประการ ดังนี้
- การประกอบหัวเชื่อม (Torch) ไม่ถูกต้อง
- การระบายหัวแก๊ส (Purge) ที่ค้างอยู่ในสายแก๊สและ Torch ก่อนการเชื่อมไม่ถูกต้อง
- ความดันใช้งานไม่ถูกต้อง
- เลือกใช้หัว Tip ของ Torch ไม่ถูกต้อง
- ทางเดินของแก๊สใน Torch อุดตัน
- สายแก๊สชำรุดหรือรั่วไหลและมีประกายไฟทำให้เกิดการลุกไหม้
- ใช้ระยะห่างของหัว Tip กับชิ้นงานที่เชื่อมไม่ถูกต้อง
- เกิดการรั่วของแก๊สที่ Regulators, Hoses หรือ Connection เป็นผลทำให้ความดันลดลงแก๊สที่มีความดันสูงจึงไหลย้อนกลับไปยังอีกด้านหนึ่ง เป็นต้น

7.มาตราการป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Protection Measures)
เราสามารถป้องกันไฟย้อนกลับได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) โดยต้องติดตั้งที่ Gas welding equipment 4 จุด ดังนี้คือ
7.1 ทางออกของ Oxygen Regulators
7.2 ทางออกของ  Fuel Gas Regulators
7.3 ด้าม Torch ทางด้านที่ต่อกับสายออกซิเจน
7.4 ด้ามTorch ทางด้านที่ต่อกับสายแก๊สเชื้อเพลิง
ดังรายละเอียดในรูป

จุดติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับในชุดเชื่อม ชุดตัด


8.อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) คืออะไร
อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันอันตรายจาก Flashback ที่เกิดจากการตัด/เชื่อมโลหะด้วยแก๊ส (ออกซิเจน+อะเซทิลีน หรือ ออกซิเจน+แก๊ส LPG) ทำหน้าที่หยุดไฟที่ย้อนกลับไม่ให้ไปทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ตัด/เชื่อม รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน

หลักการทำงานและการป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
เมื่อเปลวไฟของไฟย้อนกลับไหลเข้าภายใน Flashback Arrestor เปลวไฟจะถูกดูดซับโดยชั้นกรองไฟซึ่งทำจากสแตนเลสที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มีลักษณะเป็นรูพรุนเพื่อให้สามารถดูดซับเปลวไฟได้ดี ดังนั้นประกายไฟย้อนกลับจึงไม่สามารถผ่านเข้าไปในท่อก๊าซได้

อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) ในการเชื่อมแก๊ส
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1.Non-Return Value เป็นลิ้นควบคุมการไหลให้ไปในทิศทางเดียว
2.Flame Arrestor เป็นตัวดูดซับหรือดับไฟที่ย้อนกลับ
3.Thermal Cut-off Valve เป็นตัวจับความร้อน โดยลิ้นจะปิดการไหลโดยทันที เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น

การใช้งาน
เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์การตัด/เชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

9.ข้อเสนอแนะ
การเชื่อมโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิง ในโรงงานและสถานประกอบการใดๆ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการให้มีการ
9.1 ติดต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) ที่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas welding Equipment) ทุกตัวและมีการตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
9.2 เลือกใช้ Flashback Arrestors ที่มีการออกแบบและสร้างตามมาตราฐาน
9.3 ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทำงานของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.4 Flashback Arrestors ที่ผ่านการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
อย่างไรก็ดี ถึงแม้มีการติดตั้ง Flashback Arrestors ที่ Gas welding Equipment แล้วก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงานเชื่อมแก๊สอย่างปลอดภัย (Work Instruction) โดยเคร่งครัด
  

ด้วยความปรารถนาดี ♥
เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211,02-420-5919,086-880-2211 แฟกซ์ 02-420-5917
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00น.


ขอขอบคุณข้อมูล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

อะเซทิลีน กับเรื่องที่ควรรู้ก่อนการใช้งาน

อะเซทิลีน กับเรื่องที่ควรรู้ก่อนการใช้งาน
ท่ออะเซทิลีน, ท่อACคุณสมบัติ
อะเซทิลีนเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟง่ายโดยธรรมชาติ
อะเซทิลีนไม่มีกลิ่น อะเซทิลีนเป็นแก๊สไม่เสถียร ดังนั้นท่อแก๊สจึงถูกออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในการเก็บอะเซทิลีน

ตัวอย่างการใช้งาน
อะเซทิลีนถูกใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงในการเชื่อมด้วย ออกซิเจน/อะเซทิลีน สามารถให้ความร้อนสูง 3,100 C เนื่องจากแก๊สอะเซทิลีนเผาไหม้ให้อุณหภูมิเปลวสูงมาก อะเซทิลีนจึงเป็นแก๊สชนิดเดียวที่ใช้เผากับออกซิเจน แล้วสามารถเชื่อมเหล็กได้ งานอื่นๆ เช่น
- ใช้ในงานตัด
- งานเซาะร่อง
- การเผาให้ความร้อน
- งานทำความสะอาดเคลือบผิวแข็ง หรือปัดเป่าผงฝุ่นโลหะ ด้วยเปลวไฟ

ข้อควรรู้
การตั้งท่อแก๊สอะเซทิลีนในแนวดิ่งตลอดเวลา (อย่านอนท่อในแนวราบ)

 เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.เจริญนครเวลดิ้ง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211,02-420-5919,086-880-2211 แฟกซ์ 02-420-5917
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น. 

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ท่อบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ท่ออ๊อกซิเย่น ท่อออกซิเย่น ท่ออ๊อกซิเจน ท่อออกซิเจน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ออาร์กอน ท่อไนโตรเจนท่อบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ท่ออ๊อกซิเย่น ท่อออกซิเย่น ท่ออ๊อกซิเจน ท่อออกซิเจน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ออาร์กอน ท่อไนโตรเจน

จำหน่ายท่อ ท่อบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ท่ออ๊อกซิเย่น ท่อออกซิเย่น ท่ออ๊อกซิเจน ท่อออกซิเจน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ออาร์กอน ท่อไนโตรเจน ถังบรรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ถังบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม

แบบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ CGA
หัววาล์วเปิดปิดได้มาตราฐานถูกต้องตามข้อกำหนด CGA พร้อมฝาครอบ
ท่อผลิตใหม่ ผลิตโดยวิธีอัดรีด ไร้ตะเข็บ ขนาดบรรจุ 40 ลิตร
ท่อเหล็กใช้กรรมวิธีอบพ่นสี ทำให้หลุดร่อนง่าย งานสวย ได้คุณภาพ เวลากลิ้งไม่มีเสียศูนย์


ซื้อสินค้ากับเราแล้วได้อะไร?
มั่นใจได้กับสินค้าของทางร้าน ว่าปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน เราเป็นผู้นำเข้าโดยตรงมานานกว่า 30 ปี ราคาจริงใจไม่แพง สามารถมาดูสินค้าก่อนได้ว่าดีจริง งานสวยจริงก่อนตัดสินใจซื้อขาย


ท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ท่อบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ท่ออ๊อกซิเย่น ท่อออกซิเย่น ท่ออ๊อกซิเจน ท่อออกซิเจน ท่อไนโตรเจน ท่ออาร์กอน ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ถังบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ถังบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม ถังลม ถังบรรจุก๊าซ
เจริญนครเวลดิ้ง
111 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.02-431-2211,02-420-5919,086-880-2211 แฟกซ์ 02-420-5917
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.